Poľnohospodárske družstvo Dubnica nad Váhom
Poľnohospodárske družstvo Dubnica nad Váhom
Kvášovec, 018 41 Dubnica nad Váhom

IČO:00 200 069
DIČ:2020438343
IČ DPH:SK2020438343
  
web:pddubnica.sk
e-mail:pddubnica@pddubnica.sk
Tel-fax:042/4440298
mobil:0918 661 726Zapísané v OR OS Trenčín, odd. Sro., vložka č. 135/R