Poľnohospodárske družstvo Dubnica nad Váhom

Názov projektu: Modernizácia farmy Klobušice a teleskopický manipulátor pre ŽV

Hlavný cieľ: 

  • zvýšenie efektívnosti a zlepšenie kvality výroby, zníženie prevádzkových nákladov
  • zlepšenie pracovných podmienok pri manipulácii s krmivami, stelivami a organickými hnojivami
  • modernizácia farmy Klobušice s cieľom vytvorenia optimálnych podmienok pre chov hovädzieho dobytka
  • nákup nového moderného stroja s manipuláciou s krmivami, stelivami, organickými hnojivami

Výsledok projektu:

Zlepšenie životných podmienok zvierat, spôsobu ustajnenia, kŕmenia, napájania a ventilácie priestorov, kvalitné uskladnenie krmovín na spevnenej ploche, zlepšenie podmienok pre manipuláciu s krmivami a maštalným hnojom.

Projekt je spolufinancovaný Európskym poľnohospodárskym fondom pre rozvoj vidieka.

www.mpsr.sk  www.apa.sk 

logo Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka