Poľnohospodárske družstvo Dubnica nad Váhom
Zodpovedný vedúci:
 
Ján Špaček
zodpovedný vedúci
042/4440298
0907 895 258


Poľnohospodárske družstvo Dubnica nad Váhom obhospodaruje 1284 ha poľnohospodárskej pôdy, z toho je 946 ha orná pôda a 338 ha sú lúky a TTP v katastrálnych územiach Dubnica nad Váhom, Nová Dubnica, Prejta, Klobušice a časť katastrov Ilava, Nemšová a Trenčianske Teplice.

Družstvo sa nachádza na strednom Považí v blízkosti koryta Váh, zo severozápadu ohraničené pohorím Bielych Karpát a Strážovskou hornatinou na juhovýchode. Medzi týmito dvoma prirodzenými hranicami sa tiahne od severovýchodu na juhozápad Ilavská kotlina, rozdelená širokým údolím rieky Váh. Priemerná teplota vzduchu vo vegetačnom období pozdĺž Váhu dosahuje 13 až 15°C, v pohorí asi 15°C. Ročná oblačnosť je v priemere 60 %.

V štruktúre rastlinnej výroby sú zastúpené obiloviny, cukrová repa, repka olejná, slnečnica, kukurica na zrno a siláž a krmoviny.

Prioritou rastlinnej výroby je zabezpečiť kŕmny fond pre potreby živočíšnej výroby a to v štruktúre ako aj kvalite, najmä vlastných objemových krmovín ako sú siláž, senáž, seno a jadrové krmoviny.