Poľnohospodárske družstvo Dubnica nad Váhom
Živočíšna výroba má dve strediská s nasledovným zameraním:

Farma Prejtachov ošípaných 
Zodpovedná vedúca:
 
Komár Juraj
 
042/4475036
0908 731 938
 
Farma Klobušicechov dojníc 
Zodpovedná vedúca:
 
Antónia Vyhlídalová
 
042/4465494
0908 731 933

Každý hospodársky dvor má uzavretý obrat stáda.

Družstvo sa orientuje na chov dojníc plemena čierny holštain s pridelenou ročnou produkčnou kvótou 1 932 000 litrov mlieka.

Možná spolupráca:
  • predaj surového kravského mlieka
  • predaj mliečnych zástavových býčkov
  • predaj ošípaných